ISD Noordenkwartier | Inleverdata Wijzigingsformulier en betaaldata uitkering

Inleverdata Wijzigingsformulier en betaaldata uitkering

U dient uw Wijzigingsformulier direct wanneer zich een wijziging heeft voorgedaan in te leveren, maar uiterlijk op de data weergegven in het betalingsoverzicht.

Wanneer u uw Wijzigingsformulier later inlevert, dient u er rekening mee te houden dat wij deze mogelijk niet meer op tijd kunnen verwerken, waardoor u uw uitkering later ontvangt. 

Houdt er rekening mee dat de post er tenminste 1 dag over doet om ons te bereiken. 

Inleveren van wijzigingsformulieren bij de balie van het gemeentehuis kan alleen op dagen wanneer de ISD daar baliediensten heeft. De openingstijden van deze balies vindt u hier.

(Inleveren bij de algemene balie/receptie van het gemeentehuis is dus NIET mogelijk).

Zoeken

Zoeken

Meer informatie

 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management