ISD Noordenkwartier | Wijzigingsformulier (toelichting)

Wijzigingsformulier (toelichting)

BELANGRIJK VOOR IEDEREEN MET INKOMSTEN:

Jonger dan 27 jaar:

U dient maandelijks het Wijzigingsformulier in te vullen en bij ons in te leveren. Het maakt daarbij niet uit of u wisselende inkomsten hebt of niet.

Op het formulier vult u de gegevens m.b.t. uw inkomen in en u voegt daarbij een bewijsstuk van de hoogte van de inkomsten. Dat is een loonstrook, uitkeringsspecificatie, o.i.d.

Hebt u nog geen bewijsstuk op het moment dat u het Wijzigingsformulier moet inleveren, dan vult u op het wijzigingsformulier naast bovenstaande informatie in hoeveel uren u hebt gewerkt of hoeveel u denkt te gaan ontvangen aan inkomsten. Het bewijsstuk dient u vervolgens zo spoedig mogelijk (direct nadat u het alsnog hebt ontvangen) bij ons in te leveren.

Wanneer wij het Wijzigingsformulier en/of bewijsstuk niet of niet tijdig van u ontvangen, wordt uw uitkering niet rond de eerste van de maand aan u uitbetaald. Wij betalen pas uit wanneer wij voldoende informatie van u hebben ontvangen.

27 Jaar en ouder:

Wisselend inkomen:

Is uw inkomen telkens weer anders? Bijvoorbeeld omdat u onregelmatige uren werkt? Dan geldt voor u het volgende: U levert bij aanvang van uw uitkering, of op het moment dat u dit inkomen gaat ontvangen, een wijzigingsformulier bij ons in waarop u vermeldt wat voor soort inkomen u ontvangt, van wie en wat het bedrag is. Als het kan moet u daar een bewijsstuk van het inkomen bij doen. Lukt dat niet, dan moet u dit bewijsstuk zo snel mogelijk nasturen. Op het wijzigingsformulier vult u in dat geval in hoeveel uren u hebt gewerkt of hoeveel u netto denkt te gaan ontvangen aan inkomsten.

Omdat uw inkomen telkens wijzigt, bent u verplicht maandelijks een wijzigingsformulier en bewijsstuk van het inkomen bij ons in te leveren. Ook wanneer u bijvoorbeeld twee maanden achtereen hetzelfde inkomen ontvangt, moet u toch een wijzigingsformulier en bewijsstuk inleveren. Dit ter voorkomen van onduidelijkheden.

U blijft maandelijks een wijzigingsformulier en bewijsstuk inleveren tot het moment dat uw inkomen wijzigt in een vast loon. Mocht dat het geval zijn, dan vult u nog eenmalig een wijzigingsformulier in en geeft u daarbij uitdrukkelijk aan dat het wisselende loon is veranderd in een vast loon. Ook daarbij levert u weer een loonstrook in. Vanaf dat moment zullen wij het vaste bedrag op uw uitkering in mindering brengen en hoeft u in de toekomst slechts nog iets in te leveren wanneer er iets wijzigt (zie beschrijving hieronder).

Vast inkomen:

Is uw inkomen elke maand hetzelfde? Dan hoeft u in eerste instantie alleen bij aanvang van uw uitkering, of op het moment dat u dit inkomen gaat ontvangen, een Wijzigingsformulier in te leveren waarop u vermeldt wat voor soort inkomen u ontvangt, van wie en wat het bedrag is. Als het kan moet u er een bewijsstuk van het inkomen bij doen. Lukt dat niet, dan moet u dit bewijsstuk zo snel mogelijk nasturen. Op het wijzigingsformulier vult u in dat geval in hoeveel uren u hebt gewerkt of hoeveel u netto denkt te gaan ontvangen aan inkomsten. In de overige maanden hoeft u niets in te leveren. Wij blijven het bedrag op uw uitkering in mindering brengen dat u aan ons hebt doorgegeven, totdat u zelf aangeeft dat dit moet veranderen. Uitzondering zijn de maanden januari en juli. In deze maanden zullen wij soms een bewijsstuk van u vragen, omdat dan vaak een aanpassing van een uitkering of loon plaatsvindt.

Alleen wanneer er iets verandert in uw inkomen (u ontvangt bijv. in april een hoger loon vanwege overwerk) moet u dat bij ons melden. Wij brengen dan dat gewijzigde loon in mindering op uw uitkering.

LET OP! Dit gewijzigde loon blijven wij in mindering brengen tot u ons weer een wijziging doorgeeft. Is uw loon in de volgende maand dus weer gelijk aan het oude loon dat u had, dan moet u dat weer aan ons doorgeven, of u moet in de maand wanneer u het extra loon ontvangt duidelijk vermelden dat dit eenmalig is.

Inkomstenschatting:

Wanneer u op het moment dat u het wijzigingsformulier en bewijsstuk bij ons in moet leveren het bewijsstuk nog niet hebt, dient u op het Wijzigingsformulier u een geschat bedrag aan inkomsten in te vullen of het aantal gewerkte uren dat u hebt gewerkt. Op basis daarvan brengen wij een geschat inkomen in mindering op uw uitkering. Het bewijsstuk zendt u na zodra u dit alsnog hebt ontvangen.

Nadat wij het bewijsstuk van u hebben ontvangen zullen wij bekijken wat het verschil is tussen uw werkelijke inkomen en het geschatte inkomen. Een eventueel verschil wordt verrekend met uw uitkering over de volgende maand(en) of, in geval van beëindiging van uw uitkering, met uw vakantietoeslag die dan wordt uitbetaald.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat verrekening niet mogelijk is, waardoor wij een bedrag van u zullen moeten terugvorderen of aan u zullen nabetalen. (Het kan immers ook zijn dat het geschatte bedrag te hoog was, waardoor u te weinig uitkering van ons hebt ontvangen.) Het is dus erg belangrijk dat u telkens zo goed mogelijk een schatting aangeeft op het wijzigingsformulier!

Wanneer betalen wij uw uitkering niet uit?
Wanneer wij van u weten dat uw inkomsten elke maand verschillen, dan blokkeren wij uw uitkering elke maand. Pas wanneer u een nieuw wijzigingsformulier bij ons hebt ingeleverd met (zo mogelijk) een bewijsstuk van uw inkomen wordt uw uitkering uitbetaald. Doet u dit voor de uiterste inleverdatum, dan ontvangt u rond de eerste van de maand uw uitkering.

Levert u het wijzigingsformulier later in of hebt u geen bewijsstuk bijgevoegd en ook geen uren of hoogte van het inkomen op het formulier opgeschreven, dan loopt u het risico wij uw uitkering later uitbetalen.

Weekloon of vierwekelijks loon?

Op grond van de diverse regelingen zijn wij verplicht uw inkomsten toe te rekenen naar de periode waarop ze betrekking hebben. Daarmee wordt bedoeld dat wij moeten bekijken op welke maand uw inkomsten betrekking hebben en ze ook op die maand in mindering moeten brengen..

Hebt u een vierwekelijks of wekelijks loon, dan zullen wij uitzoeken welke dagen van die we(e)k(en) in welke maand vallen. Op die maand worden ze door ons in mindering gebracht.Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management