ISD Noordenkwartier | Individuele studietoeslag Leek, Marum en Noordenveld

Individuele studietoeslag Leek, Marum en Noordenveld

De individuele studietoeslag is met ingang van 1 juli 2015 van kracht geworden. De regeling is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen. De regeling wordt uitgevoerd door ISD Noordenkwartier.

Wanneer komt u in aanmerking voor de studietoeslag?

Om in aanmerking te komen voor de regeling tegemoetkoming meerkosten moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. (WTOS).
  • Uit een medische keuring moet blijken dat u niet in staat bent het wettelijk minimumloon te verdienen doch wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie. Voor deze medische keuring kan de ISD een arbeidsdeskundige inschakelen.

Hoogte van de tegemoetkoming.

De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 128,12 per persoon per maand. Dit bedrag geldt per 1 januari 2018.

Vermogen.

Van toepassing zijn de vermogensbepalingen als vermeld in artikel 34 van de Participatiewet. De vermogensgrenzen zijn € 6.020,00 voor een alleenstaande en € 12.040,00 voor een alleenstaande ouder en gehuwden. (Norm 1 januari 2018.)

Eerst meer weten?

Twijfelt u of u voor deze regeling in aanmerking komt? De medewerkers van de ISD helpen u graag verder, zij zijn iedere werkdag te bereiken tussen 09.00 – 10.30 uur via telefoonnummer (050) 599 46 45. U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen naar: info@noordenkwartier.nl.

Adresgegevens en openingstijden

Gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66 Leek, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 – 10.30 uur.

Gemeentehuis Marum, Molenstraat 45 Marum, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 – 12.00 uur.

Inwonersplein Noordenveld, Schoolstraat 50 Roden, elke werkdag van 09.00 – 10.30 uur.

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management