ISD Noordenkwartier | Wat verwacht de ISD van u?

Wat verwacht de ISD van u?

Hier leest u wat de ISD van u verwacht

 • u verstrekt ons alle informatie die wij nodig hebben en van u vragen om uw recht op een uitkering te kunnen beoordelen; *
 • dat u ons uit uzelf alle gegevens doorgeeft, waarvan u denkt dat ze van invloed kunnen zijn op de beoordeling van uw aanvraag voor een uitkering; *
 • dat u ons uit uzelf alle gegevens doorgeeft, die van invloed kunnen zijn op uw uitkering (bijvoorbeeld: de hoogte van uw inkomen of wijzigingen in de gezinssamenstelling); *
 • dat u zich houdt aan de afspraken, die wij met u maken. 
 • dat u op onze uitnodiging reageert en ons, indien nodig, ook een huisbezoek toestaat; 
 • dat u onze schriftelijke vragen, die wij u tussentijds regelmatig toesturen, correct ingevuld voor de aangeven tijd aan ons terugstuurt; 
 • dat u actief probeert in uw eigen levensonderhoud te voorzien; 
 • dat u de medewerkers van de ISD met respect behandelt; 
 • dat u zich houdt aan de gedragsregels van de ISD.

* Deze verplichtingen gelden ook wanneer er sprake is van bewindvoering.
   U blijft zelf verantwoordelijk om de juiste inlichtingen te verstrekken.

Als u arbeidsplichtig bent verwacht de ISD van u:

 • dat u naar beste vermogen probeert werk te vinden;
 • dat u volledig meewerkt aan alle voorwaarden en verplichtingen die de ISD u oplegt om in uw eigen levensonderhoud te voorzien door weer aan het werk te komen; 
 • dat u niets doet dat het vinden van werk bemoeilijkt; 
 • dat u meewerkt aan het onderzoek of u meer kans op werk maakt als u een opleiding, scholing of cursus gaat volgen; 
 • dat u gemotiveerd meewerkt aan een opleiding, scholing of cursus die uw kans op werk vergroot; 
 • dat u gehoor geeft aan oproepen voor werk voor u. 
 • dat u als werkzoekende ingeschreven staat bij het UWV.

Zoeken

Zoeken

Meer informatie

 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management