ISD Noordenkwartier | Wat mag u van de ISD verwachten

Wat mag u van de ISD verwachten

Hier kunt u lezen wat u van de ISD kunt verwachten

 • de ISD behandelt u met respect in al onze contacten; 
 • de ISD neemt uw argumenten om bijstand aan te vragen serieus; 
 • de ISD houdt zich aan de afspraken, die zij met u maakt; 
 • de ISD gaat zorgvuldig en discreet met uw gegevens om; 
 • de ISD zal u alle nodige informatie verstrekken; 
 • de ISD zal uw recht op een uitkering zuiver toetsen; 
 • de ISD zal nagaan of u ook nog recht hebt op andere voorzieningen; 
 • de ISD verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk, dat is uiterlijk binnen acht weken; 
 • de ISD houdt zich aan de regels voor aanvraag, controle en beëindiging; 
 • de ISD biedt u alle mogelijke hulp om weer werk te vinden; 
 • de ISD bekijkt regelmatig met u of uw uitkering nog wel klopt; 
 • de ISD houdt u op de hoogte van eventuele nieuwe regels en ontwikkelingen.

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management