ISD Noordenkwartier | Informatie over verkoop van privégoederen en (hobbymatige) activiteiten.

Informatie over verkoop van privégoederen en (hobbymatige) activiteiten.

Bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid. Het is de laatste mogelijkheid om in de kosten van ons bestaan te voorzien. Daarom zijn alle middelen van het bestaan van belang voor het vaststellen van het recht op bijstand. Of kunnen ze van belang zijn.

Naast de vangnetgedachte van de bijstand is daarbij de eigen verantwoordelijkheid van iedereen van groot belang.

Hieronder proberen wij, voor wat betreft het verkopen van privégoederen en het verrichten van (hobbymatige) activiteiten, een algemene lijn aan te geven.

In artikel 17 van de Participatiewet staat de inlichtingenplicht. Dit betekent (onder meer!) dat u al uw inkomsten moet opgeven. Het maakt niet uit of het om bedrijfsmatig of hobbymatig verrichte activiteiten gaat. Bij bijstandsverlening gaat het naast daadwerkelijk ontvangen inkomsten ook om werkzaamheden waar normaal gesproken een beloning tegenover staat. Dat heet in de Participatiewet "op geld waardeerbare arbeid": activiteiten/werk waarvoor u in alle redelijkheid loon had kunnen krijgen.

Wat betekent dit bijvoorbeeld voor het melden van activiteiten, ontvangen van inkomsten hieruit en het verkopen van privé-goederen?

  • Het af en toe verkopen van privégoederen (bijvoorbeeld door uw minderjarige kinderen op de vrijmarkt, uw eigen tweedehandsfiets of oude computer via Marktplaats) wordt als algemeen gebruikelijk gezien; u hoeft dat als zodanig niet aan de ISD te melden.
  • Heeft u een hobby? En verricht u voor die hobby activiteiten? Als dat beperkt is in omvang en het is niet op winst of financieel voordeel gericht, dan hoeft u dat ook niet aan ons te melden.
  • Structurele activiteiten en verkopen? Activiteiten die het hobbymatige karakter overstijgen? Of zaken die u inkoopt (via welk kanaal dan ook) om ze vervolgens (door) te verkopen? Dan is er al snel sprake van zaken die van invloed kunnen zijn op uw recht op uitkering en daarmee van zaken die u aan ons door moet geven.
  • Wij raden u dringend aan bij twijfel of iets al dan niet gemeld moet worden, zaken altijd aan ons te melden.
  • Ook raden wij u dringend aan van eerdergenoemde activiteiten en zaken een overzicht bij te houden, zo mogelijk voorzien van sluitende en verifieerbare bewijsstukken.
  • Hiermee voorkomt u eventuele vervelende gevolgen (bijvoorbeeld terugvordering en/of een boete).

Neem bij twijfel altijd contact met ons op!

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management