ISD Noordenkwartier | Rechten en plichten

Rechten en plichten

Informatie over verkoop van privégoederen en (hobbymatige) activiteiten.

Bijstand is het vangnet van de sociale zekerheid. Het is de laatste mogelijkheid om in de kosten van ons bestaan te voorzien. Daarom zijn alle middelen van het bestaan van belang voor het vaststellen van het recht op bijstand. Of kunnen ze van belang zijn.

Wat mag u van de ISD verwachten

Hier kunt u lezen wat u van de ISD kunt verwachten

Wat verwacht de ISD van u?

Hier leest u wat de ISD van u verwacht

Gedragsregels

Bij de ISD gelden een aantal gedragsregels:

Zoeken

Zoeken

Rechten en plichten

De ISD voert de Wet werk en bijstand uit. Als u onvoldoende inkomsten heeft, worden die aangevuld tot het bestaansminimum. Dat is een recht. Maar daartegenover staan ook plichten. In hoofdlijnen staan hieronder de rechten en plichten beschreven.

 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management