ISD Noordenkwartier | Wat doet de ISD

Wat doet de ISD

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voert voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld diverse taken uit op het gebied van sociale zekerheid. Het gaat dan met name om de Participatiewet, en regelingen als de IOAW, IOAZ en Bbz.

Voor een compleet overzicht van alle regelingen die de ISD voor de inwoners van de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld uitvoert, neemt u een kijkje onder het tabblad inkomen. Hier staat een uitleg over de diverse regelingen, welke voorwaarden van toepassing zijn en hoe u eventueel een aanvraag kunt indienen.
Twijfelt u of een regeling op u van toepassing is, dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor nadere informatie.

Binnen de ISD bundelen wij verschillende soorten kennis en expertise, om u zo maximaal van dienst te kunnen zijn. Zo hebben wij specialisten op het gebied van inkomensregelingen en op het gebied van toeleiding naar werk.

Re-integratie naar werk

De ISD ziet het begeleiden van mensen naar (regulier) werk als één van haar belangrijkste opdrachten. Het verstrekken van een uitkering is wat ons betreft tijdelijk en het liefst zo tijdelijk mogelijk. Wij gaan uit van de mogelijkheden van mensen om aan het werk te gaan. Mochten die er (tijdelijk) niet of minder zijn, bijvoorbeeld doordat u medische, psychische of sociale problemen heeft, dan houden wij hier rekening mee en ondersteunen wij u bij het zoeken naar oplossingen voor dergelijke problemen.

Om u hierbij maximaal te ondersteunen werken er bij de ISD klantmanagers werk, jobhunters en jobcoaches. Voor uw inkomen heeft u in eerste instantie een klantmanager inkomen als contactpersoon en voor uw weg naar werk een klantmanager werk. In overleg bekijken wij welke specialisten/specialiteiten u verder nodig heeft en verwijzen wij u, indien nodig, naar de betreffende instanties.

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management