ISD Noordenkwartier | Bezwaren

Bezwaren

Als u het niet eens bent met een beslissing die de ISD over uw uitkering heeft genomen, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen.

Waartegen kunt u bezwaar maken?

  • als u bijstand heeft aangevraagd en u krijgt niet wat u ons heeft gevraagd;
  • als wij minder uitkeren dan wat er in het besluit staat;
  • als u het oneens bent met het besluit om u een maatregel op te leggen;
  • als u het oneens bent met het besluit om (een deel van) uw uitkering terug te nemen;

Bij wie, wanneer en hoe maakt u dan bezwaar?

U moet uw bezwaar schriftelijk indienen. Zo'n brief heet bezwaarschrift en u moet deze sturen naar de Commissie Bezwaarschriften ISD Noordenkwartier. In de beschikking (brief over het besluit) staat het adres. Uw bezwaarschrift moet binnen zes weken na het versturen van de beschikking bij de directeur zijn. Maakt u bezwaar omdat onze beschikking te laat is, dan kunt u de brief sturen als de termijn (binnen acht weken) voor het nemen van ons besluit is afgelopen.

Wat moet u in uw bezwaarschrift schrijven dan wel bijvoegen?

  • U moet in ieder geval het volgende melden: uw volledige naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen waarom u bezwaar maakt;
  • een vertaling in de Nederlandse taal, als u het in een andere taal geschreven heeft;
  • een kopie van de beschikking, waartegen u bezwaar maakt.

Wat gebeurt er nadat u uw bezwaarschrift hebt gestuurd?

De bezwarencommissie van de gemeente Noordenveld behandelt uw bezwaarschrift en zal u uitnodigen voor een gesprek. U krijgt daarbij de stukken, die over uw bezwaar gaan, toegestuurd. Bereid uzelf goed voor op dat gesprek zodat u alles duidelijk kunt maken wat u wilt zeggen. U kunt daarvoor een vertegenwoordiger of gemachtigde meenemen als u dat wilt. U ontvangt na behandeling van het bezwaarschrift een beschikking.

En als u het niet eens bent met de uitspraak?

Als u geen gelijk krijgt, omdat uw bezwaar niet juist wordt gevonden (ongegrond verklaard) en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Als u het met de uitspraak van die rechtbank ook niet eens bent, dan kunt u ten slotte nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht. Adressen staan in de brieven die u er in zo'n geval over krijgt. Denk ook aan de termijn die geldt voor het insturen van een bezwaarschrift.

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management