ISD Noordenkwartier | Vakantietoeslag

Nieuwsbericht Vakantietoeslag

Gepubliceerd op: 05 juni 2018

Nadat u uw uitkering over de maand mei 2018 hebt ontvangen, kunnen wij uw vakantietoeslag uitbetalen. In deze maand zit namelijk nog een laatste reservering voor uw totale recht op vakantietoeslag.

Wij gaan de vakantietoeslag verwerken in de eerste twee weken van juni.

Is er geen beslag gelegd op uw vakantietoeslag?

Wanneer er geen beslag op uw vakantietoeslag is gelegd (en er wordt niet verrekend in verband met een terugvordering) en uw uitkering over de maand mei is gewoon aan u overgemaakt, dan kunt u uw vakantietoeslag in week 25 op uw rekening verwachten.

Is uw uitkering over de maand mei 2018 nog niet aan u uitbetaald?

Dan wordt de vakantietoeslag aan u overgemaakt kort nadat dat wel het geval is.

Is er beslag gelegd op uw vakantietoeslag of wordt er verrekend?

Dan wordt de vakantietoeslag niet aan uzelf, maar aan de deurwaarder of ISD Noordenkwartier overgemaakt ter aflossing van uw schuld aldaar.

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management