ISD Noordenkwartier | Mutatieformulier wordt Wijzigingsformulier

Nieuwsbericht Mutatieformulier wordt Wijzigingsformulier

Gepubliceerd op: 05 juli 2016

Ingaande 1 juli 2016 is het oude mutatieformulier vervangen door een nieuw formulier.
Reden daarvoor is dat op het oude formulier niet voldoende informatie kon worden ingevuld, waardoor er vaak aanvullende vragen moesten worden gesteld. Dat is zowel voor u als voor ons vervelend en kon de betaling van uw uitkering vertragen.

Ter verduidelijking is de naam van het formulier veranderd in 'Wijzigingsformulier'. Wanneer u ouder bent dan 27 jaar, hoeft u namelijk alleen wijzigingen door middel van dit formulier aan ons door te geven.

Bent u 27 jaar of ouder?

Dan hoeft u het formulier alleen in te vullen en bij ons in te leveren wanneer er iets in uw situatie is gewijzigd. Vraag 0 is op u niet van toepassing. U kunt volstaan met het invullen van de vraag die op uw wijziging betrekking heeft, alsmede hetgeen hier onder staat vermeld.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan moet u het formulier maandelijks invullen en bij ons inleveren. Is er niets in uw situatie gewijzigd? Dan kunt u volstaat met het invullen van het antwoord 'nee' bij vraag 0. Wilt u wel een wijziging doorgeven, dan vult u bij vraag 0 'ja' in en beantwoord u de vraag die op uw wijziging betrekking heeft, alsmede hetgeen hier onder staat vermeld.

Persoonsgegevens en ondertekening

Vul de bovenste blokken op het formulier altijd volledig in. Daarmee voorkomt u dat wij niet kunnen achterhalen wie het formulier heeft ingevuld en het als niet ontvangen moeten beschouwen. Vergeet u niet het formulier te ondertekenen? Anders is het formulier niet rechtsgeldig en moeten wij het aan u terugsturen zonder het in behandeling te kunnen nemen.

Op welk tijdstip inleveren?

Een wijziging geeft u binnen vijf werkdagen nadat de wijziging zich heeft voorgedaan aan ons door, maar uiterlijk op de hier onder aangegeven data.
Wanneer u de wijziging binnen vijf werkdagen doorgeeft voorkomt u mogelijk dat wij uw uitkering (tijdelijk) niet kunnen betalen omdat wij uw recht daarop nader moeten onderzoeken. Hoe eerder wij van een wijziging op de hoogte zijn, hoe eerder wij de gevolgen daarvan kunnen onderzoeken.
Wanneer u uw wijzigingsformulier later inlevert, dient u er rekening mee te houden dat wij deze mogelijk niet meer op tijd kunnen verwerken, waardoor u uw uitkering later ontvangt.

Periode       Inleverdatum Wijzigingsformulier   Op uw rekening omstreeks 
juli 22 juli 2016 1 augustus 2016
augustus 24 augustus 2016 1 september 2016
september 23 september 2016 1 oktober 2016
oktober 24 oktober 2016 1 november 2016
november 23 november 2016 1 december 2016
december 22 december 2016 1 januari 2017

Houd er rekening mee dat de post er tenminste 1 dag over doet om ons te bereiken.

Inleveren van wijzigingsformulieren bij de balie van het gemeentehuis kan alleen op dagen wanneer de ISD daar baliediensten draait. Deze staan hieronder vermeld. (Inleveren bij de algemene balie/receptie van het gemeentehuis is dus NIET mogelijk).

Openingstijden balie:

  • Leek: van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 10.30 uur
  • Marum: van dinsdag van tot en met donderdag van 9.00 tot 10.30 uur
  • Daarnaast kunt u de formulieren dagelijks inleveren op het Inwonersplein, Schoolstraat 50 te
    Roden tussen 9.00 en 12.00 uur. De baliedienst van de ISD op het Inwonersplein is dagelijks tussen 9.00 en 10.30 uur.

Inkomsten:

Hebt u inkomsten?
Bij nieuwe inkomsten zijn de vragen 4, 5 en 7 van belang. Vul vraag 4 of 5 in en daarna vraag 7.
Stoppen uw inkomsten? Dan vult u dezelfde vragen in.

Ontvangt u telkens hetzelfde bedrag aan inkomsten?
Dan vult u voornoemde vragen eenmalig in en hoeft u pas weer een wijzigingsformulier in te vullen en in te leveren wanneer het bedrag dat u ontvangt wijzigt. Vaak is dat het geval per 1 januari en
1 juli. In dat geval hoeft u alleen vraag 7 in te vullen.

Ontvangt u telkens een ander bedrag aan inkomsten?
Dan moet u het formulier elke maand invullen en inleveren. Ook wanneer u een keer twee of drie maanden achtereen wel hetzelfde bedrag ontvangt. Dit om onduidelijkheden te voorkomen. U vult in dat geval alleen vraag 7 in.

LET OP!
U kunt niet volstaan met het alleen inleveren van een kopie van bijvoorbeeld een loonstrook. U dient altijd ook het wijzigingsformulier in te vullen en in te leveren.

Lees hier hoe wij met inkomsten omgaan. Wij raden u aan dit goed door te lezen.

Hoe krijg ik een nieuw Wijzigingsformulier?

Wilt u een wijziging doorgeven en kunt u het formulier niet terugvinden? Dan kunt u hier het Wijzigingsformulier vinden. Print het formulier uit, vul het in, onderteken het en lever het bij ons in.

U kunt het Wijzigingsformulier ook telefonisch opvragen of bij één van onze balies ophalen.

Hebt u een formulier bij ons ingeleverd? Dan ontvangt u een ontvangstbevestiging met een nieuw wijzigingsformulier van ons.

Hebt u geen ontvangstbevestiging en nieuw Wijzigingsformulier van ons ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Mogelijk hebben wij het door u ingezonden formulier niet ontvangen.

Zoeken

Zoeken

Meer informatie

 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management