ISD Noordenkwartier | Meerkostenregeling Leek en Marum

Nieuwsbericht Meerkostenregeling Leek en Marum

Gepubliceerd op: 27 september 2017

Evenals vorig jaar kunnen inwoners van de gemeenten Leek en Marum, die als gevolg van hun ziekte en/of handicap meerkosten hebben, een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor de Meerkostenregeling.

Deze regeling is bestemd voor inwoners met een laag inkomen en een laag vermogen. Deze regeling wordt uitgevoerd door de ISD.

Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar.

U kunt de regeling aanvragen in de periode 1 oktober 2017 - 1 februari 2018.

Indien u vorig jaar in aanmerking bent gekomen voor de Meerkostenregeling en uw omstandigheden niet gewijzigd zijn dan hoeft u de tegemoetkoming niet opnieuw aan te vragen! U krijgt deze dan automatisch toegekend!
download meer informatie over de Meerkostenregeling

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management