ISD Noordenkwartier | Meer zorg voor minder geld

Nieuwsbericht Meer zorg voor minder geld

Gepubliceerd op: 06 november 2015

Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering!

Wist u dat?

U heeft recht op goede zorg. Ook als u een lager inkomen heeft of een uitkering krijgt. Zeker als u vanwege een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft. Daarom betaalt de gemeente mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar, bent u goed verzekerd en verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk. Wij bieden u dit aan in samenwerking met zorgverzekeraars Menzis en ZilverenKruis.

Voordelen

De gemeente betaalt mee aan uw premie. U krijgt kortingen op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering. Bovendien heeft u toegang tot extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdragen voor WMO maatwerkvoorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorziening en begeleiding. Daarnaast wordt, indien u kiest voor de uitgebreidere verzekering van Menzis uw volledige eigen risico vergoed door de zorgverzekeraar
U wordt zonder medische keuring geaccepteerd.

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering hangt af van uw situatie en de samenstelling van uw huishouden. Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager dan 120% van het sociaal minimuminkomen? Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger? Dan helaas niet. Heeft u een vermogen hoger dan € 5.895.00 (in 2015 voor een alleenstaande) of € 11.790,00 (in 2015 voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders) dan komt u niet in aanmerking. De voor u geldende norm kunt u vinden op www.noordenkwartier.nl/inkomen.

Aanmelden 

Zodra de premies en voorwaarden bekend zijn, kunt u voor Menzis aanmelden via de website www.gezondverzekerd.nl of via de OverstapCoach van Menzis, telefoonnummer (088) 222 40 80. 

Voor aanmelding bij ZilverenKruis kunt u telefonisch contact opnemen met de klantenservice van ZilverenKruis (071) 751 00 33.

Vragen

Meer informatie vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl.

Heeft u een vraag over uw inkomen kunt u contact opnemen met ISD Noordenkwartier. 

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management