ISD Noordenkwartier | Koopkrachttegemoetkoming gemeenten Leek, Marum en Noordenveld

Nieuwsbericht Koopkrachttegemoetkoming gemeenten Leek, Marum en Noordenveld

Gepubliceerd op: 05 november 2014

De regering heeft besloten dat alle minima van 18 jaar en ouder met een inkomen tot 110% van het voor hen geldende sociaal minimum recht hebben op een (eenmalige) koopkrachttegemoetkoming. De tegemoetkoming geldt dus ook voor de minima die geen bijstandsuitkering ontvangen!

De regeling wordt voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld uitgevoerd door de ISD Noordenkwartier. De vergoeding bedraagt € 70,00 voor een alleenstaande, € 90, 00 voor een alleenstaande ouder en € 100,00 voor samenwonenden/gehuwden.   

Wanneer hebt u recht op de koopkrachttegemoetkoming?  

  • U stond op 1 september 2014 ingeschreven in één van de gemeenten  Leek, Marum of Noordenveld.  
  • U was op 1 september 2014 18 jaar of ouder.  
  • U hebt een inkomen (inclusief vakantiegeld) dat per 1 september 2014  niet hoger was dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. (inclusief de in de WWB van toepassing zijnde maximale toeslag).Kijk voor de juiste bedragen op de site van Rijksoverheid.  

Wie hebben geen recht op de koopkrachttegemoetkoming:  

  • Gedetineerden.  
  • Personen jonger dan 27 jaar die in aanmerking komen voor Studiefinanciering.  
  • Personen van 18,19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven.  

Voorwaarden om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen.  

Wanneer uw inkomen bij de ISD bekend is, hoeft u geen aanvraag in te dienen. U krijgt de toeslag indien u daar recht op heeft automatisch uitbetaald. Dit gebeurt in de volgende gevallen:  

  • U ontving op 1 september 2014 een uitkering WWB, Ioaw of Ioaz.  
  • U hebt in 2014 individuele of categoriale bijzondere bijstand  ontvangen (bijvoorbeeld voor duurzame gebruiksgoederen, chronische ziekte of u had een collectieve zorgverzekering afgesloten via de ISD).  
  • U hebt in 2014 een langdurigheidstoeslag ontvangen. 

Voldoet u niet aan één van bovenstaande voorwaarden maar heeft u in 2014 wel een minimavoorziening  van uw gemeente of kwijtschelding gemeentelijke belastingen  ontvangen dan krijgt u van ons automatisch bericht hoe u in aanmerking kunt komen voor de tegemoetkoming.  

De uitbetaling vindt alleen plaats mits er in de periode van 1 januari tot 1 september 2014 geen wijzigingen hebben plaatsgevonden in uw financiële omstandigheden  of woonsituatie die van invloed kunnen zijn op het recht.  

Wanneer uw inkomen niet bij de ISD en/of gemeente bekend is, dan moet u de koopkrachttegemoetkoming wel zelf aanvragen. Hiertoe kunt u  vanaf  15 november 2014 tot uiterlijk 15 december 2014 een formulier opvragen bij de ISD.  Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 10.30 uur , telefoon (050)  599 46 45 of mailen naar: info@noordenkwartier.nl. Ook kunt u vanaf 15 november 2014 een formulier ophalen bij de balies van de ISD in de gemeentehuizen. Aanvragen voor de tegemoetkoming dienen uiterlijk voor  1 januari 2015 te worden ingediend!  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers van de ISD.

 

 


Zoeken

Zoeken

Meer informatie

 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management