ISD Noordenkwartier | Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt ISD Noordenkwartier mee aan uw zorgverzekering!

Nieuwsbericht Heeft u een laag inkomen? Dan betaalt ISD Noordenkwartier mee aan uw zorgverzekering!

Gepubliceerd op: 11 november 2016

U heeft recht op goede zorg. Ook als u een lager inkomen heeft of een uitkering krijgt! Zeker als u vanwege een chronische ziekte of beperking hoge zorgkosten heeft!

Daarom betaalt de ISD mee aan de kosten voor de premie van een goede zorgverzekering. Zo blijft de premie betaalbaar en bent u goed verzekerd. Verder verkleint u de kans op onverwachte kosten aanzienlijk.

De ISD heeft in samenwerking bij Menzis en Zilveren Kruis speciaal voor mensen met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten. Hierin zitten veel extra voorzieningen.

De voordelen voor u op een rij:

  • De ISD betaalt mee aan uw premie.
  • U krijgt kortingen op de basisverzekering en op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
  • U krijgt extra vergoedingen voor onder andere:
     - brillen/lenzen
     - tandartskosten
     - ziekenvervoer
     - eigen bijdragen voor WMO
  • Wanneer u kiest voor de uitgebreidere verzekering van Menzis dan wordt verder het volledige eigen risico vergoed door de zorgverzekeraar

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering hangt af van uw situatie en de samenstelling van uw huishouden.
Is uw gezamenlijke netto maandinkomen lager dan 120% van het sociaal minimuminkomen? Dan komt u in aanmerking. Is dit hoger? Dan helaas niet.
Heeft u een vermogen hoger dan € 5.895.00 ( voor een alleenstaande) of € 11.790,00 (voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders) dan komt u niet in aanmerking.

Bijzondere bijstand

Als u een beroep wilt doen op bijzondere bijstand voor medische kosten, moet u in ieder geval een aanvullende verzekering en een aanvullende tandartsverzekering hebben; beide in minimaal de laagste categorie. De voorwaarde voor de tandartsverzekering geldt niet voor dragers van een volledige gebitsprothese.

Vragen

Meer informatie vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl .

Heeft u een vraag over uw inkomen kunt u contact opnemen met ISD Noordenkwartier

 

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management