ISD Noordenkwartier | Belangrijke informatie voor collectief verzekerden bij Zilveren Kruis!

Nieuwsbericht Belangrijke informatie voor collectief verzekerden bij Zilveren Kruis!

Gepubliceerd op: 19 oktober 2017

Onlangs heeft Zilveren Kruis de ISD meegedeeld met ingang van 1 januari 2019 te willen stoppen met het aanbieden van de collectieve zorgverzekering aan minima.

Wat betekent deze beëindiging voor u wanneer u nu een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis heeft?

  • Met ingang van 1 januari 2019 bent u dus niet meer collectief verzekerd bij Zilveren Kruis en vervallen daardoor de korting op de premie en de extra voorzieningen via het gemeentepakket.
  • U kunt wel 'gewoon' verzekerd blijven bij Zilveren Kruis zonder de voordelen van de collectieve zorgverzekering.
  •  In 2018 kunt u nog wel collectief verzekerd blijven. Wel gaat de korting van de premie op de basisverzekering iets omlaag.

Wat kunt u doen wanneer u ook per 1 januari 2019 toch collectief verzekerd wilt blijven?

  • Mocht u toch collectief verzekerd willen blijven dan kunt u overstappen naar de collectieve zorgverzekering van Menzis. De ISD heeft namelijk ook een overeenkomst afgesloten met Menzis.
  • U blijft dan een korting ontvangen op de premie en gebruikmaken van de extra vergoedingen van het gemeentepakket van Menzis. Deze kunnen wel wat verschillen met die van Zilveren Kruis.

Wat kunt u doen wanneer u al eerder dan 2019 wilt overstappen naar Menzis?

U kunt wanneer u dat wenst al per 1 januari 2018 overstappen naar Menzis.
In de maand november sturen wij u hierover informatie toe. Hierin staat precies vermeld welke stappen u hiervoor kunt ondernemen.

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij de ISD. Op werkdagen te bereiken tussen 09.00 – 10.30 uur via telefoonnummer (050) 599 46 45.
U kunt ook een e-mail met uw vragen sturen naar: info@noordenkwartier.nl

Zoeken

Zoeken
 
©2018 ISD Noordenkwartier Gemeenteoplossingen | Content Management